X

eSystem餐饮服务软件已经有中文版!

eSystem餐饮服务软件总按最新需求调整,所以从现在开始可以用我们软件的中文版
很多中国餐厅的问题是语言差役,前台、厨房以及客人之间的沟通。
我们软件除了英语和德语,现在已经可以用中文版本。
软件依然是匈牙利语的,这样方便话我们前台员的工作,但给厨房的信息,以及收据可以用中文。
外语管理是我们软件的核心部分,不收任何相关的费用

如果您对我们产品有兴趣,随时联系我们:

Ódor Gabriella
06704135447
or
CONTACT ME!
HIBABEJELENTÉS

eSystem a pontos elszámolás szakértője!

+36/30 834-6933
+36/70 413-5447

 

Online adatkapcsolatra képes, Adóügyi ellenőrzési Egységgel rendelkező (AEE) pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos információkat olvashat alábbi cikkünkben.

Online adatkapcsolatra képes, Adóügyi ellenőrzési Egységgel rendelkező (AEE) pénztárgépek bevezetése

 

 

Eredetileg a terv az volt, hogy az új pénztárgépekre való átállás időpontja: 2013. május 1. lesz. Információink alapján az átállás határ idejét meghosszabbítják 2013. szeptember 1.-ig!

 

Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. június 30-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja.

Az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. december 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja. Azoknak, akiknek nem kötelező használni a pénztárgépet, de ők saját döntésük alapján még is használják, a régi pénztárgépet 2014. december 31-ig használhatják, utána már ők sem.

 

Jelenleg nincs forgalomban olyan pénztárgép, mely alkalmas lenne az Adóhatósággal az online kapcsolatra. Ha el is készül ez a pénztárgép, utána is kérdéses lesz, hogy mennyi idő alatt tudják kiszolgálni azt a rengeteg üzemeltetőt, akik majd egyszerre fogják megrohamozni a pénztárgép forgalmazókat, hogy pénztárgéphez jussnak. 

Online adatkapcsolatra képes pénztárgép például Flexi150 típusú, az ára kb nettó 120.000,-Ft+áfa. Az üzembe helyezésnek is lesz díja és valamelyik mobil hálózattal szerződést is kell kötni, mert az adattovábbítás a mobil hálózaton keresztül fog folyni, természetesen ennek is díja lesz (amit szintén még nem tudnak pontosan).

Említettek egy másik, fejlettebb technológiával rendelkező (PC alapú) pénztárgépet, ennek az ára többszöröse lesz az előbb említett pénztárgépnek. A leendő pénztárgép forgalmazók javasolták az üzemeltetőknek, hogy előjegyeztessék magukat a pénztárgép forgalmazóknál, mert nagy rohamra számítanak, és aki előjegyezteti, magát az hamarabb jut pénztárgéphez.

 

Igényelni lehet 50.000,- Ft értékben támogatást a pénztárgép beszerzéséhez. Az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

-2011. adóévben legfeljebb 500.000.000,- Ft nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, 

és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában: 

-rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, 

-nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, 

-nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1.000.000,- Ft meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és 

-nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással. 

A támogatást egy üzemeltető maximum 5 pénztárgéphez igényelheti. 

A támogatást 2013. december 15.-ig lehet igényelni, utána már nem!!! 

A támogatás kérését és a pénztárgép cseréjét a PTGREG nevű nyomtatványon lehet kérelmezni elektronikus formában. A támogatás elbírásának eredményét 5-8 napon belül megküldi az ügyfélkapus tárhelyre a NAV. Az elbírálás eredményével együtt küld egy 16 számjegyű kódot, ezzel fog csatlakozni az új pénztárgép a NAV rendszeréhez.

 

Az AEE-gel rendelkező pénztárgépek minden adatot továbbítanak a NAV felé, de vannak bizonyos esetek, amikor az üzemeltetőnek lesz kötelezettsége ezt megtenni. Erre a PTGTAXUZ nevű nyomtatvány fog szolgálni. Ezen a nyomtatványon kell jelenteni, ha elveszett vagy ellopták a pénztárgépet, vagy szünetelteti a használatot. Szüneteltetésen a 30 napot meghaladó időszakot értjük, a szüneteltetés kezdetéstől 45 nap áll rendelkezésre a bejelentésre. Minden változást, kivéve a szüneteltetést, a változástól számított 5 napon belül le kell jelenteni a NAV felé. Székhely, cégnév, adószám változást az üzemeltetőnek nem kell jelenteni, ezekhez, az adatokhoz hivatalból hozzáfér a NAV. Viszont telephely változásost le kell jelenteni a NAV felé, kivételt képez, ha valakinek változó telephelyei vannak (pl: rendezvényétkeztetés).

 

Az új pénztárgépek forgalmazását, beüzemeltetését és szervízelését csak erre a tevékenységre külön kiadott engedéllyel (+plombanyomóval) rendelkező szervizek végezhetik 

 

Egy esetben mentesítést lehet kérni az online adatkapcsolat alól, de AEE-gel rendelkező pénztárgépet meg kell vásárolni. Ez csakis abban az esetben lehetséges, ha az üzemeltető olyan területen kívánja használni a pénztárgépét, ahol nincs mobil hálózat, vagyis nincs térerő. 

 

Az üzemeltetőnek jelenteni kell a NAV felé a PTGTAX nevű nyomtatványon, ha:

-pénztárgép csere 

-AEE csere

-éves adómemória kiírás

-pénztárgép leselejtezés

-használhatatlanná válik a pénztárgép

Ezen jelentések határideje 5 nap, kivéve, ha használhatatlanná válik a pénztárgép, mert akkor 3 napon belül jelenteni kell.

 

Fent leírtakkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken tudnak kérni:

NAV:

www.nav.hu

06-40/42-42-42

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal:

www.mkeh.gov.hu

 

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezni fogja, hogy pályázati úton, össze fogással hogyan tudnának az üzemeltetők olcsóbban AEE-gel rendelkező pénztárgépekhez jutni. 

 

 

 

 

Budapest, 2013. június 12.