X

eSystem餐饮服务软件已经有中文版!

eSystem餐饮服务软件总按最新需求调整,所以从现在开始可以用我们软件的中文版
很多中国餐厅的问题是语言差役,前台、厨房以及客人之间的沟通。
我们软件除了英语和德语,现在已经可以用中文版本。
软件依然是匈牙利语的,这样方便话我们前台员的工作,但给厨房的信息,以及收据可以用中文。
外语管理是我们软件的核心部分,不收任何相关的费用

如果您对我们产品有兴趣,随时联系我们:

Ódor Gabriella
06704135447
or
CONTACT ME!
HIBABEJELENTÉS

eSystem a pontos elszámolás szakértője!

+36/30 834-6933
+36/70 413-5447

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

Kötelező regisztrálnom abban az esetben is, ha csak melléktevékenységként foglalkozom vendéglátással?

Az NTAK regisztrációt minden esetben szükséges megtenni, ha az adott vendéglátó tevékenység az önkormányzatnál nyilvántartásba került, attól függetlenül, hogy fő vagy melléktevékenységként van használtban.

 

Honnan igényelhető a működési engedély vendéglátói tevékenységre?

A 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet alapján a vendéglátó tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni a szándékot a tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjénél. A fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében, a fővárosi főjegyzőnél kell bejelenteni a tevékenységet.

 

Vendéglátó üzletet nyitása esetén előbb az NTAK regisztrációt kell elvégezni és utána kell igényelni a működési engedélyt?

Az önkormányzati nyilvántartásba vétel után szükséges az NTAK regisztrációt elvégezni. A nyilvántartásba vételt a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szabályozza, a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma e kormányrendelet 1. mellékletében olvasható.

 

Szükséges a vendéglátó tevékenység bejelentéséhez vendéglátó szoftver meglétének igazolása?

A nyilvántartásba vételhez nyilatkozni kell arról, hogy rendelkezik, vagy az adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog az NTAK adatszolgáltatásra alkalmas szoftverrel.

 

Milyen dokumentumok szükségesek az önkormányzati nyilvántartásba vételhez vendéglátó egységek esetében?

A 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet előírja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit, ideértve a nyilvántartásba vételt is. A bejelentésre kötelezett kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos adatokat az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon kell bejelenteni. Ezen adatok részletes tartalmát a kormányrendelet 1. melléklete írja elő.

 

Szükséges az NTAK regisztráció, ha a vendéglátó egység nem rendelkezik pénztárgéppel?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint, a Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének regisztrálnia szükséges vendéglátó üzletét az NTAK-ba. Adatot csak azok a vendéglátó helyek küldenek az NTAK-ba, amelyek a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet hatálya alá tartoznak.

 

Köteles pénztárgépet használnia az NTAk regisztrációra kötelezett vendéglátó egységnek?

Ha egy vendéglátó üzlet mozgó vendéglátóhelyi, munkahelyi vagy rendezvényi étkeztetés szolgáltatást nyújt, akkor a pénztárgépekkel kapcsolatos műszaki követelményeket, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazását, használatát és szervizelését, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatását szabályozó 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján nem kötelező használni pénztárgépet. Ugyanakkor, ha az üzemeltető nem használ pénztárgépet, akkor is regisztrálnia kell az adott tevékenységet az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében.

 

Ki ellenőrizheti az üzemeltetőt, ha nem regisztrál az NTAK-ba, vagy nem küld be adatot?

A vendéglátó üzletet az NTAK-ra történő regisztrációval és az adatszolgáltatás rendszeres és megfelelő teljesítésével kapcsolatban a kereskedelmi hatóság hatáskörében eljárva, az adott vendéglátó üzlet címe szerinti jegyző ellenőrzi. Az 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet értelmében az NTAK-be bejegyzett vendéglátó üzletek adatszolgáltatási tevékenységét legalább évente egyszer, hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzik. A jegyző értesíti az NTAK üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek szükséges vendéglátó szoftver alkalmazása, de nem rendelkeznek vele, vagy nem teljesítik a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló előírásoknak megfelelően.

 

A regisztrációkor mit töltsön ki az az üzemeltető a „Működési engedély száma” részen, ha még nincs működési engedélye?

Az NTAK-ba az üzemeltető regisztrál. Vendéglátó egység csak abban az esetben üzemeltethető, ha a területileg illetékes önkormányzat már nyilvántartásba vette, tehát a nyilvántartásba vétel után lehet az NTAK-ba regisztrálni.

 

A „Vendéglátóhely-szolgáltatás megkezdése” alatt azt értjük, amit az önkormányzat a működési engedélyben engedélyezett?

A vendéglátó szolgáltatás nyújtása az önkormányzati nyilvántartásba vétel dátumától indulhat.

 

Induló vendéglátó egység üzemeltetője, ha regisztrálna az NTAK-ba, akkor milyen dátumot jelöljön meg a „Vendéglátóhely-szolgáltatás megkezdése” részen, ha még nem rendelkezik működési engedéllyel?

Az NTAK regisztráció csak az önkormányzati nyilvántartásba vétel után végezhető el.

 

Hogyan kell kitölteni az NTAK regisztráció alkalmával a nyitvatartást, ha hetente eltérő?

A nyitvatartást úgy kell megadni, ahogy az önkormányzatnál nyilvántartásba került, eltérő nyitva tartás esetén átlagolni szükséges.

 

Naponta vagy sűrűn változó nyilvatartás esetén hogyan kell kitölteni az NTAK regisztrációt?

A nyitvatartást úgy kell megadni, ahogy az önkormányzatnál nyilvántartásba került. Az NTAK felülete lehetőséget ad, hogy akár a hét minden napjára eltérő nyitvatartást adjunk meg.

 

Mit kell tenni, ha a vendéglátóhelyen még vannak vendégek az NTAK-ban rögzített nyitvatartási idő után, vagy ha a vendéglátó üzlet korábban bezár, mint ahogy az NTAK-ban megadott nyitvatartási időben szerepel?

Az NTAK-on megadott nyitvatartásnak meg kell egyeznie az önkormányzati nyilvántartásba vétel során rögzített nyitvatartással. Azt, hogy a vendégek nyitvatartási idő után maradnak, nem befolyásolja sem a nyitvatartási időt, sem az adatszolgáltatást. A vendéglátó üzlet korábban történő bezárása (például technikai okok miatt) vagy hosszabb nyitva tartás sem változtat az NTAK regisztráció során és az önkormányzat által kiadott nyilvántartási dokumentumon szereplő adatokon.

 

Miért szükséges rögzíteni a heti nyitvatartást, ha azt is jelölni kell, hogy egész évben vagy csak szezonálisan van nyitva?

Az adatok rögzítése statisztikai célokat szolgál. A Magyar Turisztikai Ügynökség arra törekszik, hogy pontosabb statisztikákat állíthasson össze a vendéglátó üzletek működéséről és szolgáltatásairól, amihez valós információkra van szükség. Az ilyen adatok, mint a heti nyitvatartás, jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy átfogóbb és pontosabb elemzések készüljenek a szektorral kapcsolatban.

 

Az egész napos nyitvatartást hogyan kell értelmezni?

Az NTAK-ban azokat a vendéglátó üzleteket kell egész napos nyitvatartással regisztrálni, amelyek 12 óránál tovább tartanak nyitva. Fontos, hogy az NTAK-ban regisztrált nyitvatartás minden esetben megegyezzen az önkormányzat által kiadott nyilvántartási dokumentumban szereplő adatokkal.

 

Álló hely alatt azt értjük, ami el van különítve állóhelyként?

Az önkormányzat által kiadott nyilvántartási dokumentumban szerepelő férőhely adatok alapján kell ezt az adatot rögzíteni.

 

Helyi termelőtől származó alapanyagból készült étel vagy ital van az étlapon? kérdés esetén kit tekintünk helyi termelőnek?

Az számít helyi termelőnek, aki a termelés/feldolgozás helyszínétől légvonalban számítva kb. 40 km-es sugarú körön belül végez termelői tevékenységet.

 

Kávéfélék/forró italok esetében szükséges lemérni az űrtartalmat? A mennyiségi egységet literben vagy darabszámban kell megadni? Illetve, a koktélok esetében a töltőmennyiség mit jelent?

Minden esetben a "mennyiség" kifejezés az eladáskor meghatározott mennyiségre utal. Ha kávéfélékről van szó, akkor a mennyiségi egységet darabszámban kell megadni, ezért nem kell mérni az űrtartalmat. Az űrtartalom lehet hasznos információ a termék nevében, különösen ha az üzlet kis, közepes és nagy méretű forró italokat/kávékat árusít. Ha koktélról van szó, akkor a töltőmennyiség a teljes értékesítési mennyiség, amely lehet liter, deciliter, darab vagy adag. A koktélokat általában darabonként árusítják.

 

Ha vendéglátó üzlet működik egy szálláshelyen, amelynek NTAK adatszolgáltatási kötelezettsége van, és a vendéglátó üzlet bérel egy részt az épületből, akár időszakosan, akár állandó jelleggel, akkor kötelező a vendéglátó üzletnek is regisztrálni az NTAK-ban, és adatot szolgáltatnia?

Ha a szálláshely és a vendéglátó üzlet külön működési engedélyekkel rendelkeznek, akkor a vendéglátó üzletnek kötelező regisztrálnia és adatot szolgáltatnia. Az NTAK regisztráció minden vendéglátó üzlet szolgáltatójának kötelező, ha az adott tevékenységet az önkormányzat nyilvántartásba vette - kivéve a munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés és a mozgó vendéglátóhelyeket. Ha a vendéglátó üzlet az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó szálláshely területén működik, és nincs külön működési engedélye, akkor a szálláshely működési engedélye alapján történik az adatszolgáltatás a szoftverén keresztül, és a vendéglátó üzletnek nem kell külön adatot szolgáltatnia az NTAK-ban.

 

Ha egy mozgó vendéglátó üzlet üzemeltetője regisztrálni szeretné az NTAK-ban az üzletét, de a mozgó árusítóhely nem rendelkezik címmel, pontos nyitvatartási idővel vagy névvel, akkor hogyan kell az adatokat rögzítenie?

Amennyiben egy mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzlet NTAK regisztrációs kötelezettséggel rendelkezik, akkor az üzemeltetőnek a legjellemzőbb adatokat kell rögzítenie az NTAK rendszerében. Ez magában foglalja az árusítás leggyakoribb helyét, az üzlet nyitvatartási idejét, valamint az üzlet nevét, amelyet a nyilvántartásba vételi dokumentumán használnak.

 

Mi a funkciója az NTAK regisztrációs számnak a vendéglátó üzletek esetében?

Az NTAK regisztrációs szám az üzlet azonosítására szolgál.

 

Ha hibásan lett rögzítve egy vendéglátó egység típusa, akkor hogyan lehet azt megváltoztatni?

Az NTAK-ban nem lehetséges módosítani a vendéglátó egység típusát. Ha ilyen hibás rögzítés történt, akkor az érintett vendéglátó üzletet törölni kell az adatbázisból, majd helyette újra rögzíteni a megfelelő adatokkal a vendeglatas.ntak.hu oldalon.

 

Ha a vendéglátó üzlet tevékenysége megszűnik, akkor milyen intézkedéseket kell tenni?

Ha az üzleti tevékenységét megszünteti egy szolgáltató, aki vendéglátó üzletet működtet, akkor köteles erről tájékoztatni a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét. Miután a jegyző elvégzi a szükséges eljárásokat, kiállít egy dokumentumot arról, hogy törölte az adott vendéglátó egységet a nyilvántartásból. Ezt a dokumentumot a szolgáltatónak fel kell használnia az NTAK-ban való törléshez. Amennyiben a szolgáltató nem végzi el ezt a műveletet 8 napon belül, akkor központilag törlik az NTAK regisztrációját, ami azt jelenti, hogy nem csak a vendéglátó egységet, hanem a szolgáltatási helyet is törlik az NTAK-ból. Így a szolgáltató nem tudja majd elérni az NTAK felületét, és nem tud bejelentkezni a fiókjába. Fontos, hogy a szolgáltató előtt megszünteti a vállalkozását, be kell lépnie az NTAK és a VENDÉGEM Vendéglátás felületére (ha az ingyenes VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert használja), és el kell végeznie az esetleges függőben lévő műveleteit, majd le kell zárnia azokat. Fontos, hogy semmilyen függőben lévő ügy ne maradjon, mivel az üzlet megszüntetését jóváhagyó határozat életbe lépése után már nem lesz lehetősége bejelentkezni egyik rendszerbe sem. Ha a szolgáltató több vendéglátó egységet működtet, és csak az egyiket szünteti meg, akkor ugyanazokat az eljárásokat kell követnie, és csak az adott vendéglátó egységet kell törölnie az NTAK-ból.

 

Miért szükséges azoknak a vendéglátó üzleteknek is regisztrálni az NTAK-ba, amelyek nem küldenek adatot az NTAK-ba?

Azért van szükség egy egységes, pontos és naprakész digitális nyilvántartásra minden hazai vendéglátó egységről, hogy lehetővé tegye a célzott és releváns ágazati fejlesztési és támogatási döntéseket, valamint az adatvezérelt ágazatirányítást hosszú távon.

 

Ha már van vendéglátó szoftverem, azt tudom majd használni?

Csak azok az adatszolgáltatásra képes vendéglátó szoftverek használhatók, amelyek az NTAK-kal tudnak kommunikálni, és amelyek rendelkeznek az MTÜ által kiállított Igazolással. Az adatszolgáltatásra képes szoftverek listája az info.ntak.hu/vendeglatas oldalon érhető el, amelyek rendelkeznek az NTAK által kiállított Igazolással.

 

Milyen adatokat kell az NTAK-ba beküldeni, ha egy vendég rendelt italokat, de a hosszú várakozási idő miatt elhagyta az éttermet fizetés nélkül, mielőtt kifizette volna a számláját?

Mivel az áru értékesítése megtörtént és a termékek fogyasztása megtörtént, ezért szükséges rögzíteni a szoftverben. Annak ténye, hogy a megrendelés értéke nem érkezett meg a szolgáltatóhoz, nem számít a vendéglátó üzlet statisztikai adatainak releváns adatainak. A fizetési mód kiválasztásakor az EGYÉB lehetőség használható.

 

Szükséges-e az NTAK-ban jelölni, ha a vendéglátó üzlet leárazott vagy árcsökkentett terméket értékesített a fizetési információknál?

Ha a termék árát részben levonják a fizetéskor, akkor a kedvezményt fizetéskor kell rögzíteni a szoftverben, még akkor is, ha az eredeti árat rögzítették. Ha új, alacsonyabb árú terméket rögzítettek, akkor azt kell kiválasztani és rögzíteni a rendelésnél. Az NTAK számára minden kedvezményt be kell küldeni.

 

Lehet-e megváltoztatni a vendéglátó üzlet kategóriáját anélkül, hogy azt törölni kellene?

Vendéglátó üzletet csak azon típusok szerint lehet az NTAK-ba regisztrálni, amelyek meghatározottak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében. Ha változik az üzlet típusa, akkor először az illetékes önkormányzat jegyzőjének kell erről bejelentést tenni, majd az új nyilvántartásba vételi dokumentum alapján újra regisztrálni az NTAK-ba. Fontos, hogy az önkormányzat által kiállított dokumentum és az NTAK regisztrációs adatai megegyezzenek. Az új regisztráció után a korábbi, helytelen adatokkal regisztrált vendéglátó üzletet törölni kell az NTAK-ból.